Print
Hits: 3553

 

Powiat Buski

Szwajcarsko – Polski Program Współpracy

W ramach realizowanego przez Powiat Buski projektu nr PL33/SPPW/IiII/Nr 11/2012 pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, powiat buski, poprzez tworzenie lokali aktywizujących pracowni terapii zajęciowych, pomieszczeń rehabilitacji leczniczej wraz z zakupem wyposażenia oraz podniesienie kwalifikacji personelu” rozpoczęto roboty budowlane mające na celu adaptację nieużytkowanego poddasza budynku DPS w Zborowie. 

 

Zostaną utworzone lokale mieszkalne oraz sale rehabilitacji i terapii zajęciowej dla pensjonariuszy wraz z wyposażeniem.

Instalacja przygotowywania ciepłej wody w budynku zostanie wyposażona w kolektory słoneczne.

W budynku zamontowana zostanie także winda osobowa.

Roboty zewnętrzne takie jak budowa szybu windy, budowa klatki schodowej zewnętrznej, budowa lukarn dachowych oraz montaż okien zewnętrznych i dachowych zostały zakończone.

Zakończenie robót budowlanych i wyposażenie nowych pomieszczeń planowane jest do końca kwietnia 2015 roku.

Projekt dofinansowany jest w ramach celu 2 obszaru tematycznego „OCHRONA ZDROWIA” dla Szwajcarsko – Polskiego programu współpracy w województwie świętokrzyskim, którego instytucją realizującą jest Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach.