Print
Hits: 2040
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko - Pracownik Socjalny

Ogłoszenie o naborze

Wymagane oświadczenia:

Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych.doc
Oświadczenie o niekaralności.doc