Print
Hits: 1727


Zgromadzonych na konferencji przywitała dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie Helena Bebel.
W konferencji wzięli udział:
W imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Barbara Jakacka-Green, Starosta Buski Jerzy Kolarz, Wicestarosta Buski Stanisław Klimczak, Wiceburmistrz Buska-Zdroju Henryk Radosz, Komendant Powiatowy Policji w Busku-Zdroju, członkowie zarządu i radni powiatu buskiego, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, wójt gminy Solec-Zdrój , dyrektor PCPR w Busku-Zdroju, dyrektor MGOPS w Busku-Zdroju, kierownik MGOPS Daleszycach, kierownicy GOPS, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu buskiego, emeryci  i pracownicy Domu Pomocy Społecznej
w Zborowie.
Podczas konferencji odczytano listy gratulacyjne przesłane od Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie Krystyny Wyrwickiej oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa.
Przybyli na konferencję zapoznali się z 60 letnią historią Domu Pomocy Społecznej przedstawioną na prezentacji multimedialnej.
Nowoczesny obiekt o najwyższych standardach i jakości świadczonych usług oddany w 2007 roku w znacznym stopniu zmienił warunki zamieszkania dla 65 osób niepełnosprawnych intelektualnie wymagających całodobowej opieki i warunki pracy personelu jakie panowały przez 50 lat  w Pałacu - dawnej siedzibie Domu.
Alternatywą dla osób w trudnej sytuacji życiowej z uwagi na wiek, niepełnosprawność lub chorobę, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu są innowacyjne lokale aktywizujące dla 22 osób w pełni wyposażone w meble i sprzęt AGD oraz gabinety rehabilitacyjne
i terapeutyczne  powstałe przy DPS w 2015 roku w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w których czynsz miesięczny
z wyżywieniem  wynosi  ok. 800,00 zł. przy kosztach utrzymania 3311,00 zł dla osób wymagających całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej. 
Po prezentacji i okolicznościowych przemówieniach dla uczestników konferencji w tańcu czarno-białych nóg wystąpiły mieszkanki DPS
w Zborowie  a uczennice z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z Buska-Zdroju i Natalia Deszcz ze Zborowa  zaśpiewały wiązankę piosenek.  
Zaproszeni goście w podziękowaniu za przybycie otrzymali jubileuszowe kubki i serduszka.