Print
Hits: 1737

Mieszkańcy,  pracownicy oraz przybyli goście dziękowali za wieloletnią, pełną zaangażowania pracę dla dobra społeczności DPS, za cierpliwość i wyrozumiałość, za uśmiech, za dobre słowo.
Popłynęły życzenia zdrowia, ciepła i spokoju w życiu osobistym, aby wszystkie plany i marzenia spełniły się właśnie teraz .