Print
Hits: 1832

"Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie informuje, że posiada do sprzedaży w trybie aukcji zużyte i zbędne składniki majątku ruchomego określone w Załączniku nr 1 do zamieszczonego Ogłoszenia.


Aukcja odbędzie się 14.08.2019r. o godz. 13.00 w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, ul. Pałacowa 4, 28-131 Solec-Zdrój.
Szczegółowe informacje znajdują się z załącznikach do Ogłoszenia.
Składniki majątku ruchomego przeznaczone do sprzedaży można oglądać od 31.07.2019r. po telefonicznym uzgodnieniu terminu
pod nr tel. 41 3777531."

Ogłoszenie o zużytych i zbędnych składnikach.
Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia - Wykaz składników do sprzedaży.
Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia - Regulamin aukcji.
Załącznik nr 2 do Regulaminu - Wzór umowy.
Załącznik nr 3 do Regulaminu - Protokół odbioru.