Print
Hits: 1656

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej ogłasza nabór na stanowisko Kucharz.

Ogłoszenie o naborze.pdf

Załącznik 1 Oświadczenie o niekaralności.doc
Załącznik 2 Oświadczenie o pelnej zdolności do czynności prawnych.doc