Print
Hits: 2947

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie ogłasza nabór na stanowisko-opiekun.

Nabór na stanowisko - opiekun w DPS Zborów 2020.pdf
Załącznik nr 1 - Oświadczenie o niekaralności 2020.pdf
Załącznik nr 2 - Kwestionariusz osobowy 2020.pdf
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przetwarzaniu danych 2020.pdf