Print
Hits: 494

Procedura odwiedzin mieszkańców

w Domu Pomocy Społecznej i lokalach aktywizujących w Zborowie w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

 

Zgodnie z rekomendacjami Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.07.2020r.  Dom Pomocy Społecznej w Zborowie od dnia 01 sierpnia 2020 r.  wznawia możliwość odwiedzin mieszkańców placówki z zachowaniem wzmożonych zasad profilaktyki zarażenia wirusem SARS-CoV-2.

Zasady obowiązujące przy odwiedzinach:

1. Osoba planująca odwiedziny zobowiązana jest poinformować dzień wcześniej pracownika socjalnego o zamiarze przyjazdu do placówki.

2. Odwiedziny odbywają się w miejscu wyznaczonym przez personel – na zewnątrz budynku lub w holu przy dyżurce pielęgniarskiej lub na 1 piętrze  z zachowaniem zasad bezpieczeństwa:

- przed spotkaniem z bliskim z osobą odwiedzająca należy przeprowadzić wywiad epidemiologiczny dotyczący objawów mogących świadczyć o zakażeniu COVID-19 oraz poddać ją pomiarowi temperatury - personel medyczny oraz odwiedzający musi wypełnić ankietę COVID – 19 stanowiącą załącznik nr 1 do procedury;

- w czasie pobytu na terenie DPS osoby odwiedzające obowiązuje bezwzględny obowiązek noszenia maseczki ochronnej, rękawic, dezynfekcja i mycie rąk;

- należy dopilnować aby osoba odwiedzająca zachowywała  bezpieczny dystans 2 metrów od odwiedzanej.

-po odwiedzinach należy przeprowadzić dezynfekcję powierzchni z którymi stykał się odwiedzający.

- odwiedziny należy odnotować w zeszycie odwiedzin

Nie ma możliwości odwiedzin w pokojach gościnnych oraz mieszkalnych placówki.

3. Upominki dla mieszkańca należy przekazać personelowi w celu poddania ich czynnościom zabezpieczającym przed rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV-2.

4. W przypadku gości przybyłych z dalszych odległości nie ma możliwość noclegu w placówce.

5. Przepustki dla mieszkańców są możliwe po ich wcześniejszym ustaleniu z dyrektorem.

Po każdej przepustce mieszkaniec musi być poddany dwutygodniowej izolacji.