Print
Hits: 462

 

W dniu 30.10.2020 roku pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia - Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim w Kielcach a Powiatem Buskim – Domem Pomocy Społecznej w Zborowie została podpisana umowa o powierzenie grantu nr COVID-19.13.03 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Środki finansowe z projektu: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” to przede wszystkim fundusze na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek, które – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – zrezygnowały z innych miejsc zatrudnienia. Ponadto ze środków projektu zostaną zakupione środki ochrony osobistej dla personelu.

Dyrektor

Kałucka Jolanta