Print
Hits: 430

Odwiedziny mieszkańców Domu Pomocy Społecznej   

i Lokali Aktywizujących w Zborowie

 Informujemy, iż od dnia 15 marca 2021 r. :

I. Umożliwiamy mieszkańcom placówki wyjazdy na urlopy. Każdy wniosek o udzielenie przepustki rozpatrywany jest indywidualnie. Warunkiem udzielenia zgody na wyjazd jest przyjęcie przez mieszkańca dwóch dawek szczepionki przeciw COVID-19.

II. Odwiedziny mieszkańców w placówce odbywają się w miejscu wyznaczonym przez personel, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, po uprzednim telefonicznym ustaleniu daty i godziny odwiedzin z pracownikiem socjalnym DPS  pod numerem telefonu 41 377 75 30.

 

Dyrektor Kałucka Jolanta