Print

1 października 1957r. na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Zborowie, którego ostatnią właścicielką była Maria Łaszkiewicz, a dobra te na mocy dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944r. po reformie rolnej przeszły na skarb państwa, powstał Państwowy Zakład Specjalny dla Dorosłych.

 

W Pałacu z XVI-XVII wieku, gruntownie przebudowanym w stylu klasycznym w 1803 roku kiedy właścicielem był Józef lub Ignacy Wielogłowski przebywało 90 osób – kobiet i mężczyzn w podeszłym wieku. Nazwy placówki zmieniały się kilkakrotnie i były to:

 

Funkcje dyrektora placówki pełnili: Jan Ostrowski, Stefan Flisowski, Michał Oracz, Zbigniew Pela, Jerzy Pawełkiewicz, Marek Smogór, Felicja Smogór. Od 1978 roku profil domu został zmieniony dla osób dorosłych niepełnosprawnie intelektualnie. Od 1992 roku dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Zborowie jest Helena Bebel. W 2007 roku mieszkanki z Pałacu przeniesiono do nowego budynku spełniającego standardy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837) oraz od 27 sierpnia 2012 roku z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej (opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 27 sierpnia 2012 r., poz. 964), określające sposób funkcjonowania określonych typów domów pomocy społecznej i obowiązujący standard podstawowych usług świadczonych przez domy; wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu oraz tryb kierowania i przyjmowania osób ubiegających się o przyjęcie do domu.