Drukuj
Odsłony: 763


Turniej mógł zostać przeprowadzony dzięki wsparciu ze środków PFRON na realizację zadań w 2018 r. z zakresu rehabilitacji zawodowej      i społecznej osób niepełnosprawnych.
Podczas turnieju uczestnicy zaprezentowali swoje umiejętności   i talenty sportowo- taneczne. Turniej przeprowadzony był w dwóch kategoriach – występy solowe i grupy taneczne. Wszyscy uczestnicy mieli zapewniony posiłek oraz otrzymali puchary, dyplomy pamiątkowe i nagrody rzeczowe. Na zakończenie imprezy odbyła się zabawa taneczna prowadzona przez wodzireja.
Gościnnie wystąpił zespół PERFECTA DANCE z Buskiego Samorządowego Centrum Kultury z Buska-Zdroju pod kierownictwem Pani Sylwany Mazur oraz wokalistka Natalia Deszcz.
Celem turnieju jest przede wszystkim promowanie aktywnych form spędzania czasu, społeczna integracja osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji.
Poprzez organizację turnieju upowszechniamy i rozwijamy kulturę i sport poprzez taniec, który umożliwia wyrażanie emocji, otwarcie na ludzi z najbliższego otoczenia i eliminuje lęk przed nimi.