Drukuj
Odsłony: 1039

Dom Pomocy Społecznej w Zborowie, ul. Pałacowa 4,  28-131 Solec-Zdrój, przedstawia informację z otwarcia  ofert na realizację zamówienia publicznego, bez obowiązku stosowania ustawy  z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, na wykonanie prac projektowo – kosztorysowych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą:  ”Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu i ogrodzenia z wykonaniem aktualizacji map  dla DPS w Zborowie".

Informacja z otwarcia ofert