Drukuj
Odsłony: 1673

Dom Pomocy Społecznej w Zborowie ogłasza przetarg nieograniczony: "Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w 2020r."

Przedmiot zamówienia:

Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych w 2020 roku.

SIWZ DPS PN 1 2019
Załącznik Nr 1 do SIWZ DPS PN 1 2019 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 2 do SIWZ DPS PN 1 2019 - Formularz ofertowy
Załącznik Nr 3A do SIWZ DPS PN 1 2019 - część 1 pieczywo
Załącznik Nr 3B do SIWZ PN 1 2019 - część 2 - mięso i wędliny
Załącznik Nr 3C do SIWZ DPS PN 1 2019 - część 3 - produkty mleczarskie
Załącznik Nr 3D do SIWZ DPS PN 1 2019 - część 4 artyk. żywnościowe
Załącznik Nr 3E do SIWZ DPS PN 1 2019 - część 5 warzywa i jabłka
Załącznik Nr 3F do SIWZ DPS PN 1 2019 - część 6 owoce i jarzyny
Załącznik Nr 3G do SIWZ DPS PN 2 2018 - część 7 mrożonki
Załącznik Nr 3H do SIWZ DPS PN 1 2019 - część 8 ziemniaki
Załącznik Nr 3I do SIWZ DPS PN 1 2019 - część 9 jaja
Załącznik Nr 4 do SIWZ DPS PN 1 2019 - wzór Umowy
Załącznik Nr 5 do SIWZ DPS PN 1 2019 - oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 6 do SIWZ DPS PN 1 2019 Grupa Kapitałowa 5