Drukuj
Odsłony: 2749

Dom Pomocy Społecznej w Zborowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony  internetowej  zgodnie  z  przepisami    ustawy   z  dnia  4  kwietnia  2019  r.    o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zborowie http://www.dpszborow.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2015-06-18

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-06-18

i strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Zborowie https://zborow2.bip.gov.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2020-02-02 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-02

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

-   brak systemu dla osób niesłyszących,

brak możliwości powiększenia tekstu,

brak możliwości zmiany kontrastu tekstu,

materiały graficzne (zdjęcia) nie mają dokładnych opisów,

-   załączniki publikowane jako skany dokumentów lub zapisane w formacie PDF nie są dostępne cyfrowo,

Na stronie internetowej można skorzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informację o działalności zapewnia się w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo.

Deklarację sporządzono dnia 2021-03-05 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej dla osób z niepełnosprawnością prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Janusz Malara adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 3777531 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, oraz wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie powinno zawierać:

dane kontaktowej osoby zgłaszającej,

wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

-  wskazanie dogodnej formy udostepnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostepnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu

2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Za niedotrzymanie tych terminów oraz odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie Adres: Zborów, ul. Pałacowa 4, 28-131 Solec-Zdrój

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Telefon: 41 3777542

 Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).

Dostępności architektoniczna

Adres: Dom Pomocy Społecznej w Zborowie, ul. Pałacowa 4, 28-131 Solec-Zdrój.

Budynek Domu Pomocy Społecznej w Zborowie jest dostępny architektonicznie dla osób z niepełnosprawnością. Wejście główne od strony południowej z podjazdem dla osób z niepełnosprawnością. Drzwi wejściowe nie rozsuwają się samodzielnie. Drzwi i ciągi komunikacyjne posiadają odpowiednią szerokość do poruszania się osób na wózkach.

W budynku znajdują się klatki schodowe  oraz winda, którą osoby z niepełnosprawnością mogą dostać się na piętro gdzie znajdują się pomieszczenia administracyjne, sale rehabilitacyjne, pokoje kąpielowe i sale terapii zajęciowej. Winda posiada przyciski z oznaczeniami alfabetem Braille’a. Na parterze i piętrze znajdują się łazienki i toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W przypadku konieczności Dom zapewnia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie osoby drugiej. Drugie wejście do budynku bez barier znajduje się od strony wschodniej.

Przy wejściach nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Placówka nie zapewnia możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

Przy budynku DPS znajduje się parking, na którym nie wyznaczono miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością. Samochodem można podjechać pod drzwi wejściowe.

Pokoje mieszkalne rozmieszczone są na parterze i piętrze. Na parterze znajduje się jeszcze świetlica, kaplica, gabinet zabiegowy i sala rehabilitacji.

 

Informacje o aplikacjach mobilnych udostępnianych przez podmiot publiczny

Brak aplikacji mobilnych.

 

Informacja o publikacji dokumentu

Data utworzenia: 2021-03-05                  
Data publikacji: 2021-03-09 Autor: DPS w Zborowie 
Osoba publikująca: Jolanta Kałucka