Drukuj

Procedura przyjęcia do domu pomocy społecznej w Zborowie oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt w placówce


Deklaracja dostępności - [ pełna treść ]


Uchwała Nr 488/2021 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Zborowie [ PDF ]

Uchwała Nr XXIV/269/2021 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Zborowie. [ PDF ]


Zarządzenie Nr 5/2022 z dnia 1 marca 2022 roku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie zmieniające Zarządzenie Nr 5/2021 z dnia 22.02.2021r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w lokalach aktywizujących mieszczących się w budynku Domu Pomocy Społecznej w Zborowie. [ PDF ]


  1. Klauzula informacyjna do regulaminu monitoringu wizyjnego
  2. Klauzula informacyjna dot. kontrahentów
  3. Klauzula informacyjna ogólna

 
Zarządzenie Nr 4/2020 dotyczące zmian miesięcznego kosztu pobytu w lokalach aktywizujących
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 4/2020
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 4/2020
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 4/2020
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia 4/2020
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia 4/2020 

Bilans DPS 2018
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego DPS 2018
Rachunek zysków i strat DPS 2018
Zestawienie zmian w funduszu DPS 2018 

Regulamin monitoringu 

Statut stowarzyszenia
 

Archiwum dokumentów [ LINK ]