Drukuj

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

Administrator:

          Administratorem  systemu  monitoringu  wizyjnego   w  Domu  Pomocy  Społecznej w Zborowie jest Dyrektor.

Z administratorem można skontaktować się pod:

- adresem korespondencyjnym: ul. Pałacowa 4, 28-131 Solec-Zdrój;

- adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

- numerem telefonu: 41 377 75 42.

  Inspektor Ochrony Danych:

  Administrator powołał inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Cel przetwarzania:

Domu Pomocy Społecznej w Zborowie zastosował   monitoring wizyjny  budynku oraz terenu wokół niego  w celu zapewnienia porządku publicznego i  bezpieczeństwa osób przebywających  na monitorowanym terenie, ochrony przeciwpożarowej  oraz ochrony mienia.

Podstawą prawną wprowadzenia monitoringu wizyjnego stanowią art. 4b ust. 1 i art. 50 ust. 2 ustawy z dnia  05.06.1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 920 z późn. zm.),  art. 22.2  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1040).

Odbiorcy danych:   

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które wykażą uzasadnioną podstawę faktyczną i prawną uzyskania nagrań z monitoringu, a także podmioty, z którymi administrator może zawrzeć umowy powierzenia w zakresie serwisu bądź obsługi monitoringu.

Retencja danych:

Dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres ok. 1 m-ca od dnia nagrania  (okres przechowywania zależny od pojemności zapisu)    a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązującego prawa – przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawnych.

Prawa:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo dostępu do danych osobowych. W przypadku kiedy przetwarzanie danych osobowych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych - osobie, której dane są przetwarzane służy prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.